Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Rady Wydziałów

Lista aktualnych przedstawicielek i przedstawicieli w Radach Wydziałów

Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów informuje o terminach wyborów przedstawicieli doktorantek i doktorantów do Rady Wydziałów na kadencję 2022/2023. Spotkania wyborcze odbędą się za pomocą platformy Google Meet, głosowanie przeprowadzone zostanie przy użyciu narzędzia Ankieter. Wzór zgody na kandydowanie znajduje się tutaj. Wypełniony i podpisany dokument należy złożyć w Biurze Samorządu Doktorantów UW (ul. Krakowskie Przedmieście 24 pok. 110) w godzinach jego pracy najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym wybory. Zgody można składać też przesyłając je na adresy e-mail: doktoranci@samorzad.uw.edu.pl oraz komisjawyborczasd@uw.edu.pl. Zgody złożone za pośrednictwem poczty e-mail mogą być podpisane: odręcznie (wówczas w przypadku niezłożenia oryginału w ciągu 5 dni od dnia wyborów) lub podpisem kwalifikowanym/profilem zaufanym/podpisem z e-dowodu (wówczas nie ma obowiązku składania wersji fizycznej). W wyborach udział wziąć mogą jedynie doktoranci i doktorantki przynależący do poszczególnych wydziałów tj. kształcący się na studiach doktoranckich prowadzonych przez daną jednostkę lub kształcący się w szkole doktorskiej, posiadający promotora lub promotorę zatrudnioną w danej jednostce. Doktoranci i doktorantki kształcący się w szkole doktorskiej proszone się o wypełnienie deklaracji dot. przynależności do jednostki naukowej.

Rady Wydziałów:

Wydział Archeologii
Data wyborów: 04.03.2022 o godzinie 17:30
Liczba mandatów: 1
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Biologii
Data wyborów: 15.01.2022 o godzinie 14:00
Liczba mandatów: 2
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Chemii
Data wyborów: 19.01.2022 o godzinie 18:00
Liczba mandatów: 1
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Data wyborów: 01.02.2022 o godzinie 19:00
Liczba mandatów: 2
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Fizyki
Data wyborów: 19.01.2022 o godzinie 17:00
Liczba mandatów: 2
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Data wyborów: 18.01.2022 o godzinie 18:00
Liczba mandatów: 1
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Historii
Data wyborów: 04.03.2022 o godzinie 17:00
Liczba mandatów: 2
Link do spotkania wyborczego
Wybory nie odbyły się z powodu braku kandydatów.

Wydział Orientalistyczny
Data wyborów: 01.03.2022 o godzinie 10:00
Liczba mandatów: 1
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Prawa i Administracji
Data wyborów: 18.02.2022 o godzinie 17:30
Liczba mandatów: 3
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Psychologii
Data wyborów: 03.03.2022 o godzinie 17:00
Liczba mandatów: 3
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Socjologii
Data wyborów: 03.03.2022 o godzinie 18:00
Liczba mandatów: 2
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
Data wyborów: 03.03.2022 o godzinie 17:30
Liczba mandatów: 1
Link do spotkania wyborczego
Protokół