We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Read more

Didactic Councils

1. antropozoologia; artes liberales; filologia nowogrecka; kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska
mgr Aleksandra Brylska
mgr Agata Starownik

2. biologia; biotechnologia; ochrona środowiska
mgr Igor Siedlecki

3. zarządzanie środowiskiem (Environmental Management)
no representative

4. chemia; chemia (Chemistry); chemia medyczna; chemiczna analiza instrumentalna; chemia stosowana; zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe; energetyka i chemia jądrowa
no representative

5. dziennikarstwo i medioznawstwo; Logistyka i administrowanie w mediach; dziennikarstwo i komunikacja społeczna; zarządzanie Big Data
mgr Hubert Kuliński
mgr Anita Zawisza

6. informacja naukowa i bibliotekoznawstwo; architektura przestrzeni informacyjnych; Publikowanie współczesne
mgr Hubert Kuliński
mgr Anita Zawisza

7. bioetyka; filozofia; International Studies in Philosophy
mgr Martyna Iwanicka
mgr Zuzanna Jusińka

8. socjologia; socjologia cyfrowa; język i społeczeństwo – interdyscyplinarne studia nad dyskursem
no representative

9. kognitywistyka; kognitywistyka (Cognitive Science)
no representative

10. astronomia; europejskie studia optyki okularowej i optometrii; fizyka; nauczanie fizyki; optometria; Physics (Studies in English); zastosowania fizyki w biologii i medycynie; geofizyka w geologii; inżynieria nanostruktur
no representative

11. geografia; gospodarka przestrzenna
no representative

12. geologia stosowana; geologia poszukiwawcza; geologia
no representative

13. etnologia i antropologia kulturowa
no representative

14. archaeology (Studies in English); archeologia
mgr Emanuela Rudnicka

15. historia; historia i kultura Żydów
mgr Tadeusz Mroziuk

16. historia sztuki
mgr  Julia Harasimowicz
mgr Łukasz Żuchowski

17. muzykologia
no representative

18. lingwistyka stosowana
mgr Michał Górnik
mgr Marta Koziatek

19. filologia białoruska z językiem angielskim; filologia rosyjska; kulturoznawstwo Europy; Środkowo-Wschodniej; studia nad słowiańszczyzną wschodnią; ukrainistyka z językiem angielskim
no representative

20. informatyka; matematyka; inżynieria obliczeniowa
no representative

21. bioinformatyka i biologia systemów
no representative

22. ekonomia; Data Science and Business Analytics; międzykierunkowe studia; konomicznomatematyczne; finanse, inwestycje i rachunkowość; finanse i rachunkowość; Finance, International Investment and Accounting; informatyka i ekonometria; International Economics; Quantitative Finance
no representative

23. bezpieczeństwo wewnętrzne; europeistyka – integracja europejska; Graduate Programme in International Relations; Graduate Programme in Political
mgr Cezary Golędzinowski

23a. Graduate Programme in International Relations; Undergraduate Programme in International Relations; Undergraduate Programme in Political Science; Graduate Programme in International Relations; Graduate Programme in Political Science; European Politics and Economic
mgr Cezary Golędzinowski
mgr Alexander Parmee

24. europeistyka – studia europejskie; europeistyka
mgr Cezary Golędzinowski

25. Humanitarian Action
no representative

26. Helwetologia – studia szwajcarskie
no representative

27. filologia angielska (English Studies)
no representative

28. studia filologicznokulturoznawcze
mgr Jakub Koral

29. filologia romańska
mgr Julia Lipińska

30. germanistyka
no representative

31. filologia włoska
no representative

32. hungarystyka, fennistyka, filologia ugrofińska
no representative

33. hispanistyka stosowana; iberystyka; iberystyka: hispanistyka; iberystyka: portugalistyka; filologia iberyjska
no representative

34. komunikacja międzykulturowa – Azja i Afryka; Oriental Studies – Inner Asia: Mongolian and Tibetan Studies; orientalistyka; orientalistyka – afrykanistyka
mgr Natalia Greniewska
mgr Assel Zhaman

34a. Studia wschodnie
mgr Anna Frączek-Czapla

35. Graduate Programme in Teaching English to Young Learners; Pedagogika; pedagogika małego dziecka; pedagogika nauczycielska; pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
mgr Piotr Wróbel
mgr Barbara Lipińska-Zańko

36. filologia bałtycka; filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie; filologia polska; filologia polskiego języka migowego; kulturoznawstwo – wiedza o kulturze; logopedia ogólna i kliniczna; logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna; slawistyka; sztuka pisania; sztuki społeczne
mgr Adrianna Karbowiak
mgr Katarzyna Muszyńska

mgr Marlena Rycombel

37. administracja; prawo; prawo finansowe i skarbowość; samorząd terytorialny i polityka regionalna
mgr Emilia Jasińska
mgr Krzysztof Worek

38. psychologia (Psychology); stosowana psychologia zwierząt
mgr Paulina Olszak 

39. kryminologia; praca socjalna; profilaktyka społeczna i resocjalizacja; socjologia stosowana i antropologia społeczna
mgr Grzegorz Całek 

40. International Business Program; Master in Food Systems; finanse, rachunkowość i ubezpieczenia; zarządzanie; zarządzanie finansami i rachunkowość
mgr Maria Schulders
mgr Edyta Wojciechowska

41. nauczanie języków obcych
no representative

42. kryminalistyka i nauki sądowe; kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa; kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie fizykochemia sądowa; kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna
mgr Emilia Jasińska

43. studia amerykanistyczne (American Studies); gospodarka przestrzenna; studia regionalne i lokalne
no representative

44. międzywydziałowe studia ochrony środowiska; Sustainable Development
no representative

45. studia miejskie
no representative