Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Rady Dydaktyczne

1. antropozoologia; artes liberales; filologia nowogrecka; kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska
mgr Karol Popow (Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska)

2. biologia; biotechnologia; ochrona środowiska
mgr Marcin Mazurkiewicz (Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych)
mgr Patrycja Ściślewska (Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska)

3. zarządzanie środowiskiem (Environmental Management)
brak przedstawiciela / przedstawicielki

4. chemia; chemia (Chemistry); chemia medyczna; chemiczna analiza instrumentalna; chemia stosowana; zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe; energetyka i chemia jądrowa
brak przedstawiciela / przedstawicielki

5. dziennikarstwo i medioznawstwo; Logistyka i administrowanie w mediach; dziennikarstwo i komunikacja społeczna; zarządzanie Big Data
mgr Hubert Kuliński (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych)

6. informacja naukowa i bibliotekoznawstwo; architektura przestrzeni informacyjnych; Publikowanie współczesne
brak przedstawiciela / przedstawicielki

7. bioetyka; filozofia; International Studies in Philosophy
brak przedstawiciela / przedstawicielki

8. socjologia; socjologia cyfrowa; język i społeczeństwo – interdyscyplinarne studia nad dyskursem
brak przedstawiciela / przedstawicielki

9. kognitywistyka; kognitywistyka (Cognitive Science)
brak przedstawiciela / przedstawicielki

10. astronomia; europejskie studia optyki okularowej i optometrii; fizyka; nauczanie fizyki; optometria; Physics (Studies in English); zastosowania fizyki w biologii i medycynie; geofizyka w geologii; inżynieria nanostruktur
mgr Przemysław Oliwa (Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych i Ścisłych)

11. geografia; gospodarka przestrzenna
mgr Iga Ajdacka (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych)

mgr Jan Goliński (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych)

12. geologia stosowana; geologia poszukiwawcza; geologia
brak przedstawiciela / przedstawicielki

13. etnologia i antropologia kulturowa
brak przedstawiciela / przedstawicielki

14. archaeology (Studies in English); archeologia
mgr Maciej Miścicki (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych)

15. historia; historia i kultura Żydów
brak przedstawiciela / przedstawicielki

16. historia sztuki
brak przedstawiciela / przedstawicielki

17. muzykologia
brak przedstawiciela / przedstawicielki

18. lingwistyka stosowana
brak przedstawiciela / przedstawicielki

18a. international legal communication
brak przedstawiciela / przedstawicielki

19. filologia białoruska z językiem angielskim; filologia rosyjska; kulturoznawstwo Europy; Środkowo-Wschodniej; studia nad słowiańszczyzną wschodnią; ukrainistyka z językiem angielskim
brak przedstawiciela / przedstawicielki

20. informatyka; matematyka; inżynieria obliczeniowa
brak przedstawiciela / przedstawicielki

21. bioinformatyka i biologia systemów
brak przedstawiciela / przedstawicielki

22. ekonomia; Data Science and Business Analytics; międzykierunkowe studia; konomicznomatematyczne; finanse, inwestycje i rachunkowość; finanse i rachunkowość; Finance, International Investment and Accounting; informatyka i ekonometria; International Economics; Quantitative Finance
brak przedstawiciela / przedstawicielki

23. bezpieczeństwo wewnętrzne; europeistyka – integracja europejska; Graduate Programme in International Relations; Graduate Programme in Political
mgr Alexander Parmee (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)
mgr Linda Masalska (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych)

23a. Graduate Programme in International Relations; Undergraduate Programme in International Relations; Undergraduate Programme in Political Science; Graduate Programme in International Relations; Graduate Programme in Political Science; European Politics and Economic
mgr Alexander Parmee (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)
mgr Linda Masalska (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych)

24. europeistyka – studia europejskie; europeistyka
brak przedstawiciela / przedstawicielki

25. Humanitarian Action
brak przedstawiciela / przedstawicielki

26. Helwetologia – studia szwajcarskie
brak przedstawiciela / przedstawicielki

27. filologia angielska (English Studies)
brak przedstawiciela / przedstawicielki

28. studia filologiczno-kulturoznawcze / międzykulturowe studia
filologiczne

mgr Jakub Koral (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych)

29. filologia romańska
brak przedstawiciela / przedstawicielki

30. germanistyka
brak przedstawiciela / przedstawicielki

31. filologia włoska

mgr Maciej Puławski (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych)

32. hungarystyka, fennistyka, filologia ugrofińska
brak przedstawiciela / przedstawicielki

33. hispanistyka stosowana; iberystyka; iberystyka: hispanistyka; iberystyka: portugalistyka; filologia iberyjska
brak przedstawiciela / przedstawicielki

33a. studia kanadyjskie
brak przedstawiciela / przedstawicielki

34. komunikacja międzykulturowa – Azja i Afryka; Oriental Studies – Inner Asia: Mongolian and Tibetan Studies; orientalistyka; orientalistyka – afrykanistyka
mgr Natalia Greniewska (Wydział Orientalistyczny)
mgr Assel Zhaman (Wydział Orientalistyczny)

34a. studia wschodnie
brak przedstawiciela / przedstawicielki

35. graduate Programme in Teaching English to Young Learners; Pedagogika; pedagogika małego dziecka; pedagogika nauczycielska; pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
brak przedstawiciela / przedstawicielki

36. filologia bałtycka; filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie; filologia polska; filologia polskiego języka migowego; kulturoznawstwo – wiedza o kulturze; logopedia ogólna i kliniczna; logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna; slawistyka; sztuka pisania; sztuki społeczne
mgr Katarzyna Muszyńska (Wydział Polonistyki)
mgr Magdalena Romanowska (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych)

37. administracja; prawo; prawo finansowe i skarbowość; samorząd terytorialny i polityka regionalna
mgr Kacper Żochowski (Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska)
mgr Aleksander Wiaderek (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych)

38. psychologia (Psychology); stosowana psychologia zwierząt
mgr Adrianna Wielgopolan (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych)

39. kryminologia; praca socjalna; profilaktyka społeczna i resocjalizacja; socjologia stosowana i antropologia społeczna
mgr Grzegorz Całek (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)

40. International Business Program; Master in Food Systems; finanse, rachunkowość i ubezpieczenia; zarządzanie; zarządzanie finansami i rachunkowość
mgr Maria Schulders (Wydział Zarządzania)

41. nauczanie języków obcych
brak przedstawiciela / przedstawicielki

42. kryminalistyka i nauki sądowe; kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa; kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie fizykochemia sądowa; kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna
brak przedstawiciela / przedstawicielki

43. studia amerykanistyczne (American Studies); gospodarka przestrzenna; studia regionalne i lokalne
mgr Olga Gajek (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych)
mgr Julia Płaczkiewicz (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych)

44. międzywydziałowe studia ochrony środowiska; Sustainable Development
brak przedstawiciela / przedstawicielki

45. studia miejskie
brak przedstawiciela / przedstawicielki

46. kierunek lekarski
brak przedstawiciela / przedstawicielki