Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Dofinansowanie

Celem dofinansowania może być działalność naukowa lub około naukowa doktorantów. Z założeniem, że im większa ilość doktorantów z dofinansowanie korzysta tym lepiej. Środki z dofinansowania można przeznaczyć na:
– kurs lub zajęcia dodatkowe dla doktorantów lub grupy doktorantów,
– organizacja doktoranckich eventów, jak konferencje, sympozja, sesje, spotkania okolicznościowe lub integracyjne,
– wyjazdy na konferencje i opłaty konferencyjne (ale nie diety) dla doktorantów lub ich grup.
Katalog celów jest otwarty, warto więc wychodzić z nowymi, interesującymi inicjatywami. Działania, które nie podlega dofinansowaniu określa Zarządzenie Przewodniczącej ZSD UW nr Z/1/NG/2020 z 23 grudnia 2020 r.

Środki przyznaje Zarząd Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego na wnioski z I filaru lub wnioski z II filaru.
I filar to środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie przedsięwzięć organizowanych lub współorganizowanych przez RD SD lub WRD o zasięgu obejmującym przynajmniej jednostkę organizacyjną Uniwersytetu Warszawskiego prowadzącą studia doktoranckie lub szkołę doktorską. Każda z wnioskujących WRD lub RD SD ma do dyspozycji 2000 zł w skali roku kalendarzowego. Kwota dostępna dla WRD/RD ulega również stopniowemu zmniejszeniu po 30 kwietnia i 15 października, jeśli w tym czasie do ZSD UW nie wpłynie pisemne prowizorium wykorzystania pozostałych środków. Pieniądze nie przechodzą z roku na rok. Zgodnie z Regulaminem – nie można również wnioskować o dofinansowanie wydarzeń realizowanych w latach następnych. Projekty realizowane w ramach I filaru muszą mieć zasięg przynajmniej wydziałowy.
II filar to środki finansowe przeznaczone na konkurs projektów, w ramach którego o dofinansowanie ubiegać się mogą RD, WRD, doktoranci lub ich grupy, w tym uczelniane organizacje doktorantów oraz uczelniane organizacje studenckie, których członkami są doktoranci.
Decyzja o przyznaniu bądź nieprzyznaniu dofinansowania jest wyrażana w formie uchwały Zarządu. Numer uchwały jest niezbędny do rozliczenia wniosku. Uchwała jest do wglądu w Biurze Samorządu, oraz jest wysyłana w ciągu 7 dni od posiedzenia Zarządu na adres e-mail osoby wnioskującej oraz osoby rozliczającej. Uchwały mogą zawierać dodatkowe warunki niezbędne do realizacji dofinansowania.