Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Rady Innych Jednostek

Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów informuje o terminach wyborów przedstawicieli doktorantek i doktorantów do Rad Instytutów na kadencję 2024/2025. Spotkania wyborcze odbędą się za pomocą platformy Google Meet, głosowanie przeprowadzone zostanie przy użyciu narzędzia Ankieter. Wzór zgody na kandydowanie znajduje się tutaj. Wypełniony i podpisany dokument należy złożyć w Biurze Samorządu Doktorantów UW (ul. Krakowskie Przedmieście 24 pok. 110) w godzinach jego pracy najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym wybory. Zgody można składać też przesyłając je na adresy e-mail: doktoranci@samorzad.uw.edu.pl oraz komisjawyborczasd@uw.edu.pl. Zgody złożone za pośrednictwem poczty e-mail mogą być podpisane: odręcznie (pod rygorem nieważności w przypadku niezłożenia oryginału w ciągu 5 dni od dnia wyborów) lub podpisem kwalifikowanym/profilem zaufanym/podpisem z e-dowodu (wówczas nie ma obowiązku składania wersji fizycznej). W wyborach udział wziąć mogą jedynie doktoranci i doktorantki przynależący do poszczególnych wydziałów tj. kształcący się na studiach doktoranckich prowadzonych przez daną jednostkę lub kształcący się w szkole doktorskiej, posiadający promotora lub promotorę zatrudnioną w danej jednostce. Doktoranci i doktorantki kształcący się w szkole doktorskiej proszone się o wypełnienie deklaracji dot. przynależności do jednostki naukowej.

Rady Instytutów:

Wydział Archeologii

Wydział “Artes Liberales”

Wydział Biologii

Wydział Chemii

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Wydział Filozofii

Wydział Fizyki

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Wydział Geologii

Wydział Historii

Wydział Lingwistyki Stosowanej

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Wydział Nauk Ekonomicznych

Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce

Instytut Historii Sztuki

Data wyborów: 01.05.2024 16:00
Liczba mandatów: 1
Link do spotkania wyborczego

Protokół

Instytut Muzykologii

Data wyborów: 01.05.2024 16:00
Liczba mandatów: 1
Link do spotkania wyborczego

Protokół

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

Data wyborów: 01.05.2024 16:00
Liczba mandatów: 1
Link do spotkania wyborczego

Protokół

Wydział Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

Wydział Neofilologii

Wybory do ogólnego zebrania pracowników, doktorantów i studentów Katedry Italianistyki

Data wyborów: 22.05.2024 16:00
Liczba mandatów: 1
Link do spotkania wyborczego

Wydział Orientalistyczny

Wydział Pedagogiczny

Wydział Polonistyki

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Psychologii

Wydział Socjologii

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Wydział Zarządzania