Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Wybory elektorów doktoranckich

Wybory elektorów doktoranckich – kadencja 2024-2028

Wybory odbyły się się podczas sprawozdawczego posiedzenia Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego, które odbędzie się 29 stycznia 2024 r. o godz. 19.00.

protokół wyborczy wybory elektorów doktoranckich UW

Kto może kandydować na elektora doktoranckiego?

  • osoba posiadająca status doktoranta, która wypełniła i złożyła zgodę na kandydowanie oraz oświadczenie kandydata

* jeśli jako doktorant jesteś również pracownikiem UW, startować możesz z jednej grupy wyborczej (nie obu)

Wzór zgody na kandydowanie znajduje się tutaj

Wzór oświadczenia kandydata znajduje się tutaj

Wypełnione i podpisane dokumenty należy złożyć w Biurze Samorządu Doktorantów UW (ul. Krakowskie Przedmieście 24 pok. 110) w godzinach jego pracy najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym wybory. Zgody można składać też przesyłając je na adresy e-mail: doktoranci@samorzad.uw.edu.pl i magdalena.filipek@samorzad.uw.edu.pl . Zgody złożone za pośrednictwem poczty e-mail mogą być podpisane: odręcznie (pod rygorem nieważności w przypadku niezłożenia oryginału w ciągu 5 dni od dnia wyborów) lub podpisem kwalifikowanym/profilem zaufanym/podpisem z e-dowodu (wówczas nie ma obowiązku składania wersji fizycznej). Można również złożyć zgodę osobiście podczas posiedzenia Rady Samorządu Doktorantów UW, na którym przeprowadzane będą wybory.

Czynne prawo wyborcze w tych wyborach mają delegaci i delegatki do Rady Samorządu Doktorantów UW.

Bierne prawo wyborcze i możliwość zgłaszania się w wyborach przysługuje każdemu doktorantowi.

Warto pamiętać, że “Kandydata na elektora może zgłosić każdy członek danej grupy wspólnoty Uniwersytetu, mający czynne prawo wyborcze” zob. rozdz. 3 “Kolegium Elektorów. Zasady Ogólne”, § 34 Ordynacji Wyborczej Uniwersytetu Warszawskiego, stanowiącej załącznik nr 3 do Statutu Uniwersytetu Warszawskiego.

W przypadku chęci zaprezentowania swojej kandydatury prezentację wysłać można wiadomością e-mail na adresy e-mail doktoranci@samorzad.uw.edu.pl i magdalena.filipek@samorzad.uw.edu.pl lub zaprezentować się samodzielnie podczas właściwego punktu porządku obrad posiedzenia Rady Samorządu Doktorantów.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie UKW: http://www.ukw.uw.edu.pl/

Przydatne dokumenty:

  • UCHWAŁA NR 3 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia terminarza czynności wyborczych

zob. https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/6753/M.2023.372.UKW.3.pdf

  • UCHWAŁA NR 12 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia liczby elektorów Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2024-2028 

zob. https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/6813/M.2024.4.UKW.12.pdf

  • UCHWAŁA NR 16 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 stycznia 2024 r. 

w sprawie ustalenia Regulaminu Kolegium Elektorów Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2024-2028

zob. https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/6817/M.2024.8.UKW.16.pdf