Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Rady Dydaktyczne

Lista aktualnych przedstawicielek i przedstawicieli w Radach Dydaktycznych

Lista aktualnych wakatów w Radach Dydaktycznych

Wybory uzupełniające do Rad Dydaktycznych

Sekretarz Rady Samorządu Doktorantów ogłasza wybory uzupełniające do Rad Dydaktycznych. Wybory odbędą się podczas posiedzeń Rady Samorządu Doktorantów UW (najbliższe w dn. 14.11.2022). Czynne prawo wyborcze w tych wyborach mają delegaci i delegatki do Rady Samorządu Doktorantów UW. Bierne prawo wyborcze i możliwość zgłaszania się w wyborach mają doktoranci i doktorantki reprezentujący dyscyplinę naukową należącej do tej samej dziedziny nauki (nauki humanistyczne, nauki społeczne, nauki ścisłe i przyrodnicze) lub posiadać stopień w danej dyscyplinie lub posiadać tytułu zawodowy na kierunku studiów, który należy do danej Rady Dydaktycznej.

Wypełniony i podpisany wzór zgody na kandydowanie oraz wzór deklaracji dotyczącą przynależności do dyscypliny (lub w przypadku osób z otwartym przewodem doktorskim — kopię uchwały rady jednostki otwierającej przewód doktorski) należy złożyć w Biurze Samorządu Doktorantów UW (ul. Krakowskie Przedmieście 24, pok. 110) lub wysłać pocztą na adres Biura lub zanieść do kancelarii UW mieszczącej się w Auditorium Maximum w godzinach jego pracy najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym wybory. Zgody można składać też przesyłając je na adresy e-mail: doktoranci@samorzad.uw.edu.pl oraz komisjawyborczasd@uw.edu.pl. Zgody złożone za pośrednictwem poczty e-mail mogą być podpisane: odręcznie (pod rygorem nieważności w przypadku niezłożenia oryginału w ciągu 5 dni od dnia wyborów) lub podpisem kwalifikowanym/profilem zaufanym/podpisem z e-dowodu (wówczas nie ma obowiązku składania wersji papierowej).

W przypadku chęci zaprezentowania swojej kandydatury prezentację wysłać można wiadomością e-mail na adres e-mail Komisji Wyborczej lub zaprezentować się samodzielnie podczas właściwego punktu porządku obrad posiedzenia Rady Samorządu Doktorantów.

Wybory do Rad Dydaktycznych

Sekretarz Rady Samorządu Doktorantów ogłasza wybory do Rad Dydaktycznych. Wybory odbędą się podczas I Posiedzenia Rady Samorządu Doktorantów UW  (data jeszcze nieznana, Krakowskie Przedmieście 24, s. 200).  Czynne prawo wyborcze w tych wyborach mają delegaci i delegatki do Rady Samorządu Doktorantów UW. Bierne prawo wyborcze i możliwość zgłaszania się w wyborach mają doktoranci i doktorantki reprezentujący dyscyplinę naukową należącej do tej samej dziedziny nauki (nauki humanistyczne, nauki społeczne, nauki ścisłe i przyrodnicze) lub posiadać stopień w danej dyscyplinie lub posiadać tytułu zawodowy na kierunku studiów, który należy do danej Rady Dydaktycznej.

Wypełniony i podpisany wzór zgody na kandydowanie oraz wzór deklaracji dotyczącą przynależności do dyscypliny (lub w przypadku osób z otwartym przewodem doktorskim — kopię uchwały rady jednostki otwierającej przewód doktorski) należy złożyć w Biurze Samorządu Doktorantów UW (ul. Krakowskie Przedmieście 24, pok. 110) lub wysłać pocztą na adres Biura lub zanieść do kancelarii UW mieszczącej się w Auditorium Maximum w godzinach jego pracy najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym wybory. Zgody można składać też przesyłając je na adresy e-mail: doktoranci@samorzad.uw.edu.pl oraz komisjawyborczasd@uw.edu.pl. Zgody złożone za pośrednictwem poczty e-mail mogą być podpisane: odręcznie (pod rygorem nieważności w przypadku niezłożenia oryginału w ciągu 5 dni od dnia wyborów) lub podpisem kwalifikowanym/profilem zaufanym/podpisem z e-dowodu (wówczas nie ma obowiązku składania wersji papierowej).

W przypadku chęci zaprezentowania swojej kandydatury prezentację wysłać można wiadomością e-mail na adres e-mail Komisji Wyborczej lub zaprezentować się samodzielnie podczas właściwego punktu porządku obrad posiedzenia Rady Samorządu Doktorantów.