Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Pomoc materialna

Świadczenia dostępne dla doktorantek i doktorantów ze szkół doktorskich i ze studiów doktoranckich

1) Zakwaterowanie

 • Możliwość zakwaterowania w Domach Studenta Uniwersytetu Warszawskiego UW ma sześć Domów Studenta. Doktoranci i doktorantki mogą ubiegać się o miejsce w tych obiektach za pośrednictwem Biura Pomocy Materialnej. Szczegółowe informacje na stronie.
 • Możliwość zakwaterowania w Domu Pracownika Naukowego Uniwersytetu Warszawskiego* – Dom Pracownika Naukowego UW znajduje się przy ul. Smyczkowej. Doktoranci i doktorantki mogą ubiegać się o miejsce w DPN za pośrednictwem Biura Spraw Pracowniczych.

2) Ubezpieczenie zdrowotne
Jeżeli doktorant lub doktorantka nie ma prawa do ubezpieczenia zdrowotnego (np. ma ukończone 26 lat i nie pracuje) może zgłosić się do ubezpieczenia za pośrednictwem Biura Pomocy Materialnej. Informacja dla osób posiadających polskie obywatelstwo na stronie. Informacja dla osób nieposiadających polskiego obywatelstwa na stronie.

Istnieje również możliwość przystąpienia do ubezpieczenia medycznego PZU Zdrowie dla Doktorantek i Doktorantów wraz z ich rodzinami. Szczegółowe informacje na temat dostępnej oferty znajdują się na stronie.

3) Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Doktoranci i doktorantki do 35 roku życia mogą korzystać z niektórych form wsparcia przewidzianych przez Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*. Obsługą ZFŚS zajmuje się Biuro Spraw Socjalnych. Więcej informacji znajduje się na stronie.

 • Zapomoga
  Zapomoga jest formą bezzwrotnej pomocy finansowej przyznawanej osobom dotkniętym indywidualnym zdarzeniem losowym powodującym czasowe istotne obniżenie poziomu życia (w szczególności pożarem, zalaniem, kradzieżą, chorobą). Ponadto, zapomoga może być przyznana osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, nie pozwalającej na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych i z tytułu urodzenia dziecka. Więcej informacji i wzory wniosków znajdują się na stronie.
 • Dofinansowanie wypoczynku
  Doktoranci i doktorantki mogą raz w roku kalendarzowym skorzystać z dofinansowania wypoczynku własnego oraz wypoczynku dzieci w jednej z form wymienionych poniżej. Pierwsza możliwość to korzystanie z wczasów ulgowych w ośrodkach UW w sezonie i poza nim – samodzielnie lub z dzieckiem / dziećmi. Druga możliwość to dofinansowanie do wczasów wykupionych w innych instytucjach (w tym wczasy, kolonie lub obozy wykupionych w innych instytucjach dla dzieci). Więcej informacji i wzory wniosków na stronie.
 • Pożyczka na remont lokalu mieszkalnego w DPN
  Doktoranci i doktorantki zamieszkujące Dom Pracownika Naukowego mogą uzyskać pożyczkę do 4000 zł na remont przydzielonego im lokalu. Okres spłaty pożyczki może wynosić maksymalnie 2 lata. Wzór wniosku znajduje się na stronie.

*nie dotyczy doktorantek i doktorantów kształcących się na niestacjonarnych studiach doktoranckich

Świadczenia dostępne wyłącznie dla doktorantek i doktorantów kształcących się w szkołach doktorskich
Wysokość stypendium doktoranckiego w szkołach doktorskich wynosi: przed oceną śródokresową: ​2371,70 zł brutto, po ocenie śródokresowej: 3653,70 zł brutto. Dodatek dla osób z niepełnosprawnościami wynosi 711,51 zł. Stypendium jest pomniejszane o składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne. Na wniosek doktoranta/doktorantki może być również odprowadzana składka na ubezpieczenie chorobowe. Łączny okres otrzymywania stypendium nie może przekroczyć czterech lat. Więcej informacji na stronie oraz w ogłoszeniach poszczególnych szkół doktorskich.

Świadczenia dostępne wyłącznie dla doktorantek i doktorantów kształcących się na studiach doktoranckich
Szczegółowe informacje na stronach Biura Pomocy Materialnej, które obsługuje poszczególne świadczenia: