Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Rady Doktorantów Szkół Doktorskich

Lista aktualnych członkiń i członków Rad Doktorantów Szkół Doktorskich

Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów informuje o terminach wyborów przedstawicieli osób doktoranckich do Rad Doktorantów Szkół Doktorskich na kadencję 2024/2025. Spotkania wyborcze odbędą się za pomocą platformy Google Meet, głosowanie przeprowadzone zostanie przy użyciu narzędzia Ankieter. Wzór zgody na kandydowanie znajduje się tutaj. Wypełniony i podpisany dokument należy złożyć w Biurze Samorządu Doktorantów UW (ul. Krakowskie Przedmieście 24 pok. 110) w godzinach jego pracy najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym wybory. Zgody można składać też przesyłając je na adresy e-mail: doktoranci@samorzad.uw.edu.pl oraz komisjawyborczasd@uw.edu.pl. Zgody złożone za pośrednictwem poczty e-mail mogą być podpisane: odręcznie (pod rygorem nieważności w przypadku niezłożenia oryginału w ciągu 5 dni od dnia wyborów) lub podpisem kwalifikowanym/profilem zaufanym/podpisem z e-dowodu (wówczas nie ma obowiązku składania wersji fizycznej). W wyborach czynne i bierne prawo mają jedynie osoby doktoranckie kształcące się w poszczególnych szkołach doktorskich.

Rady Doktorantów:

Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska
Data wyborów: 19.01.2024 o godzinie 18:00
Liczba mandatów: 10
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych
Data wyborów: 16.01.2024 o godzinie 18:00
Liczba mandatów: 10
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Data wyborów: 17.01.2024 o godzinie 18:00
Liczba mandatów: 10
Link do spotkania wyborczego
W związku z brakiem możliwości oddania głosu przez część osób z czynnym prawem wyborczym wybory zostaną powtórzone

Data powtórzonych wyborów: 26.01.2024 o godzinie 18:00
Liczba mandatów: 10
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Data wyborów: 18.01.2024 o godzinie 18:00
Liczba mandatów: 7
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Data wyborów uzupełniających: 02.02.2024 o godzinie 18:00
Liczba mandatów: 4
Link do spotkania wyborczego
Protokół