Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Rady Doktorantów Szkół Doktorskich

Lista aktualnych członkiń i członków Rad Doktorantów Szkół Doktorskich

Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów informuje o terminach wyborów przedstawicieli doktorantek i doktorantów do Rad Doktorantów Szkół Doktorskich na kadencję 2022/2023. Spotkania wyborcze odbędą się za pomocą platformy Google Meet, głosowanie przeprowadzone zostanie przy użyciu narzędzia Ankieter. Wzór zgody na kandydowanie znajduje się tutaj. Wypełniony i podpisany dokument należy złożyć w Biurze Samorządu Doktorantów UW (ul. Krakowskie Przedmieście 24 pok. 110) w godzinach jego pracy najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym wybory. Zgody można składać też przesyłając je na adresy e-mail: doktoranci@samorzad.uw.edu.pl oraz komisjawyborczasd@uw.edu.pl. Zgody złożone za pośrednictwem poczty e-mail mogą być podpisane: odręcznie (wówczas w przypadku niezłożenia oryginału w ciągu 5 dni od dnia wyborów) lub podpisem kwalifikowanym/profilem zaufanym/podpisem z e-dowodu (wówczas nie ma obowiązku składania wersji fizycznej). W wyborach udział wziąć mogą jedynie doktoranci i doktorantki kształcący się w poszczególnych szkołach doktorskich.

Rady Doktorantów:

Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska
Data wyborów: 27.01.2022 o godzinie 12:00
Liczba mandatów: 10
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych
Data wyborów: 26.01.2022 o godzinie 18:00, wybory uzupełniające 09.02.2021 o godzinie 17:00
Liczba mandatów: 7, wybory uzupełniające 4
Link do spotkania wyborczego
Link do spotkania wyborczego – uzupełniające
Protokół
Protokół – uzupełniające

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Data wyborów: 25.01.2022 o godzinie 18:00
Liczba mandatów: 6
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Data wyborów: 13.01.2022 o godzinie 18:30
Liczba mandatów: 7
Link do spotkania wyborczego
Protokół