Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Wydziałowe Rady Doktorantów

Lista aktualnych członkiń i członków Wydziałowych Rad Doktorantów

Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów informuje o terminach wyborów przedstawicieli doktorantek i doktorantów do Wydziałowych Rad Doktorantów na kadencję 2024/2025. Spotkania wyborcze odbędą się za pomocą platformy Google Meet, głosowanie przeprowadzone zostanie przy użyciu narzędzia Ankieter. Wzór zgody na kandydowanie znajduje się tutaj. Wypełniony i podpisany dokument należy złożyć w Biurze Samorządu Doktorantów UW (ul. Krakowskie Przedmieście 24 pok. 110) w godzinach jego pracy najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym wybory. Zgody można składać też przesyłając je na adresy e-mail: doktoranci@samorzad.uw.edu.pl oraz komisjawyborczasd@uw.edu.pl. Zgody złożone za pośrednictwem poczty e-mail mogą być podpisane: odręcznie (pod rygorem nieważności w przypadku niezłożenia oryginału w ciągu 5 dni od dnia wyborów) lub podpisem kwalifikowanym/profilem zaufanym/podpisem z e-dowodu (wówczas nie ma obowiązku składania wersji fizycznej). W wyborach udział wziąć mogą jedynie doktoranci i doktorantki studiów III stopnia prowadzonych przez poszczególne wydziały.

Wydziałowe Rady Doktorantów:

Wydział Orientalistyczny
Data wyborów: 10.01.2024 o godzinie 18:00
Liczba mandatów: 6
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Data wyborów uzupełniających (kadencja 2023/24): 15.01.2024 o godzinie 17:00

Liczba mandatów: 1
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Data wyborów: 15.01.2024 o godzinie 17:00
Liczba mandatów: 3
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Polonistyki
Data wyborów: 15.01.2024 o godzinie 18:00
Liczba mandatów: 3
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Psychologii
Data wyborów: 05.02.2024 o godzinie 18:00
Liczba mandatów: 3
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Zarządzania

Data wyborów uzupełniających: 21.02.2023 o godzinie 19:00
Liczba mandatów: 3
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Data wyborów: 27.01.2023 o godzinie 14:00
Liczba mandatów: 3
Link do spotkania wyborczego
Nie zgłosiła się wystarczająca liczba osób by stworzyć WRD