Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Wydziałowe Rady Doktorantów

Lista aktualnych członkiń i członków Wydziałowych Rad Doktorantów

Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów informuje o terminach wyborów przedstawicieli doktorantek i doktorantów do Wydziałowych Rad Doktorantów na kadencję 2023/2024. Spotkania wyborcze odbędą się za pomocą platformy Google Meet, głosowanie przeprowadzone zostanie przy użyciu narzędzia Ankieter. Wzór zgody na kandydowanie znajduje się tutaj. Wypełniony i podpisany dokument należy złożyć w Biurze Samorządu Doktorantów UW (ul. Krakowskie Przedmieście 24 pok. 110) w godzinach jego pracy najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym wybory. Zgody można składać też przesyłając je na adresy e-mail: doktoranci@samorzad.uw.edu.pl oraz komisjawyborczasd@uw.edu.pl. Zgody złożone za pośrednictwem poczty e-mail mogą być podpisane: odręcznie (wówczas w przypadku niezłożenia oryginału w ciągu 5 dni od dnia wyborów) lub podpisem kwalifikowanym/profilem zaufanym/podpisem z e-dowodu (wówczas nie ma obowiązku składania wersji fizycznej). W wyborach udział wziąć mogą jedynie doktoranci i doktorantki studiów III stopnia prowadzonych przez poszczególne wydziały.

Wydziałowe Rady Doktorantów:

Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w zakresie nauk Matematyczno-Przyrodniczych
Data wyborów: 01.02.2023 o godzinie 19:00
Liczba mandatów:3
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej
Data wyborów: 17.01.2023 o godzinie 19:00
Liczba mandatów:3
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Biologii
Data wyborów: 25.01.2023 o godzinie 18:00

Liczba mandatów:3
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Filozofii
Data wyborów: 23.01.2023 o godzinie 18:00
Liczba mandatów:5
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Fizyki
Data wyborów: 19.01.2023 o godzinie 17:00
Liczba mandatów:5
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Data wyborów: 12.01.2023 o godzinie 18:00
Liczba mandatów:3
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Geologii
Data wyborów: 09.01.2023 o godzinie 14:00
Liczba mandatów:4
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Lingwistyki Stosowanej
Data wyborów: 17.01.2023 o godzinie 18:00
Liczba mandatów:3
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Nauk Ekonomicznych
Data wyborów: 09.01.2023 o godzinie 17:00
Liczba mandatów: 3
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Data wyborów: 26.01.2023 o godzinie 18:00
Liczba mandatów:3
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Neofilologii
Data wyborów: 12.01.2023 o godzinie 17:00
Liczba mandatów:4
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Orientalistyczny
Data wyborów: 12.01.2023 o godzinie 19:00
Liczba mandatów:7
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Pedagogiczny
Data wyborów: 11.01.2023 o godzinie 19:00
Liczba mandatów:3
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Polonistyki
Data wyborów: 20.01.2023 o godzinie 18:30
Liczba mandatów: 4
Link do spotkania wyborczego
Protokół
Wybory uzupełniające: 12.12.2023 o godzinie 18:45
Liczba mandatów: 2
Link do spotkania wyborczego

Wydział Psychologii
Data wyborów: 11.01.2023 o godzinie 18:00
Liczba mandatów:4 
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Prawa i Administracji
Data wyborów: 20.02.2023 o godzinie 18:00
Liczba mandatów: 3
Spotkanie wyborcze odbędzie się stacjonarnie:
ul. Krakowskie Przedmieście 24 sala 200

Protokół

Wydział Zarządzania
Data wyborów: 25.01.2023 o godzinie 18:00
Liczba mandatów:3
Link do spotkania wyborczego
Protokół
Wybory uzupełniające: 18.10.2023 o godzinie 18:00
Liczba mandatów:1
Link do spotkania wyborczego
Protokół