Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Wydziałowe Rady Doktorantów

Lista aktualnych członkiń i członków Wydziałowych Rad Doktorantów

Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów informuje o terminach wyborów przedstawicieli doktorantek i doktorantów do Wydziałowych Rad Doktorantów na kadencję 2022/2023. Spotkania wyborcze odbędą się za pomocą platformy Google Meet, głosowanie przeprowadzone zostanie przy użyciu narzędzia Ankieter. Wzór zgody na kandydowanie znajduje się tutaj. Wypełniony i podpisany dokument należy złożyć w Biurze Samorządu Doktorantów UW (ul. Krakowskie Przedmieście 24 pok. 110) w godzinach jego pracy najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym wybory. Zgody można składać też przesyłając je na adresy e-mail: doktoranci@samorzad.uw.edu.pl oraz komisjawyborczasd@uw.edu.pl. Zgody złożone za pośrednictwem poczty e-mail mogą być podpisane: odręcznie (wówczas w przypadku niezłożenia oryginału w ciągu 5 dni od dnia wyborów) lub podpisem kwalifikowanym/profilem zaufanym/podpisem z e-dowodu (wówczas nie ma obowiązku składania wersji fizycznej). W wyborach udział wziąć mogą jedynie doktoranci i doktorantki studiów III stopnia prowadzonych przez poszczególne wydziały.

Wydziałowe Rady Doktorantów:

Instytut Studiów Społecznych
Data wyborów: 12.01.2022 o godzinie 14:00, wybory uzupełniające 03.02.2022 o godzinie 18:00
Liczba mandatów: 3, wybory uzupełniające 2
Link do spotkania wyborczego
Link do spotkania wyborczego – wybory uzupełniające
Protokół
Protokół – wybory uzupełniające

Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w zakresie nauk Matematyczno-Przyrodniczych
Data wyborów: 13.01.2022 o godzinie 17:50, wybory uzupełniające 03.02.2022 o godzinie 17:30
Liczba mandatów: 3, wybory uzupełniające 2
Link do spotkania wyborczego
Link do spotkania wyborczego – wybory uzupełniające
Protokół
Protokół – wybory uzupełniające

Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej
Data wyborów: 15.01.2022 o godzinie 15:00, wybory uzupełniające 03.02.2022 o godzinie 17:00
Liczba mandatów: 3, wybory uzupełniające 1
Link do spotkania wyborczego
Link do spotkania wyborczego – wybory uzupełniające
Protokół
Protokół – wybory uzupełniające

Wydział Artes Liberales
Data wyborów:12.01.2022 o godzinie 17:00
Liczba mandatów: 9
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Biologii
Data wyborów: 15.01.2022 o godzinie 14:00
Liczba mandatów: 3
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Chemii
Data wyborów: 19.01.2022 o godzinie 18:00, wybory uzupełniające 09.02.2022 o godzinie 17:30
Liczba mandatów: 3, wybory uzupełniające 1
Link do spotkania wyborczego
Link do spotkania wyborczego – wybory uzupełniające
Protokół
Protokół – wybory uzupełniające

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Data wyborów: 01.02.2022 o godzinie 19:00
Liczba mandatów: 3
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Filozofii
Data wyborów: 10.01.2022 o godzinie 18:00
Liczba mandatów: 5
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Fizyki
Data wyborów: 19.01.2022 o godzinie 17:00
Liczba mandatów: 5
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Data wyborów: 11.01.2022 o godzinie 17:00
Liczba mandatów: 4
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Geologii
Data wyborów: 14.01.2022 o godzinie 12:00
Liczba mandatów: 4
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Lingwistyki Stosowanej
Data wyborów: 10.01.2022 o godzinie 19:00
Liczba mandatów: 3
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Data wyborów: 13.01.2022 o godzinie 19:30
Liczba mandatów: 3
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Nauk Ekonomicznych
Data wyborów: 17.01.2022 o godzinie 17:00
Liczba mandatów: 3
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce
Data wyborów: 25.01.2022 o godzinie 16:00
Liczba mandatów: 6
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Data wyborów: 20.01.2022 o godzinie 19:00
Liczba mandatów: 3
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Neofilologii
Data wyborów: 12.01.2022 o godzinie 17:00
Liczba mandatów: 3
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Orientalistyczny
Data wyborów: 12.01.2022 o godzinie 19:30
Liczba mandatów: 7
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Pedagogiczny
Data wyborów: 13.01.2022 o godzinie 18:00
Liczba mandatów: 3
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Polonistyki
Data wyborów: 21.01.2022 o godzinie 18:30
Liczba mandatów: 4
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Prawa i Administracji
Data wyborów: 18.02.2022 o godzinie 17:30
Liczba mandatów: 9
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Psychologii
Data wyborów: 18.01.2022 o godzinie 15:30
Liczba mandatów: 9
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Socjologii
Data wyborów: 11.01.2022 o godzinie 18:00, wybory uzupełniające 25.01.2022 o godzinie 19:00
Liczba mandatów: 3, wybory uzupełniające 3
Link do spotkania wyborczego
Z powodu braku kandydatów wybory nie odbyły się.

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
Data wyborów: 17.01.2022 o godzinie 18:00, wybory uzupełniające 03.02.2022 o godzinie 19:00, 23.02.2022 o godzinie 19:30
Liczba mandatów: 5, wybory uzupełniające 5, 4
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Zarządzania
Data wyborów: 15.01.2022 o godzinie 16:00
Liczba mandatów: 5
Link do spotkania wyborczego
Protokół