Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Rady Wydziałów

Lista aktualnych przedstawicielek i przedstawicieli w Radach Wydziałów

Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów informuje o terminach wyborów przedstawicieli doktorantek i doktorantów do Rady Wydziałów na kadencję 2024/2025. Niniejsze wybory są przeprowadzane na kadencję Samorządu Doktorantów rozpoczynającą się dnia 1 lutego 2024 r., a kończącą się 31 stycznia 2025 r. W związku ze zmianami liczebności delegatów do Rad Wydziałów wraz z rozpoczęciem się ich nowych kadencji dnia 1 września, część z wyborów będzie musiała być powtórzona pod koniec sierpnia. Spotkania wyborcze odbędą się za pomocą platformy Google Meet, głosowanie przeprowadzone zostanie przy użyciu narzędzia Ankieter. Wzór zgody na kandydowanie znajduje się tutaj. Wypełniony i podpisany dokument należy złożyć w Biurze Samorządu Doktorantów UW (ul. Krakowskie Przedmieście 24 pok. 110) w godzinach jego pracy najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym wybory. Zgody można składać też przesyłając je na adresy e-mail: doktoranci@samorzad.uw.edu.pl oraz komisjawyborczasd@uw.edu.pl. Zgody złożone za pośrednictwem poczty e-mail mogą być podpisane: odręcznie (pod rygorem nieważności w przypadku niezłożenia oryginału w ciągu 5 dni od dnia wyborów) lub podpisem kwalifikowanym/profilem zaufanym/podpisem z e-dowodu (wówczas nie ma obowiązku składania wersji fizycznej). W wyborach udział wziąć mogą jedynie doktoranci i doktorantki przynależący do poszczególnych wydziałów tj. kształcący się na studiach doktoranckich prowadzonych przez daną jednostkę lub kształcący się w szkole doktorskiej, posiadający promotora lub promotorę zatrudnioną w danej jednostce. Doktoranci i doktorantki kształcący się w szkole doktorskiej proszone się o wypełnienie deklaracji dot. przynależności do jednostki naukowej.

Rady Wydziałów:

Wydział Archeologii
Data wyborów: 30.01.2024 20:00
Liczba mandatów: 1
Link do spotkania wyborczego
Do wyborów nikt się nie zgłosił, wakat pozostaje nieobsadzony

Wydział “Artes Liberales”
Data wyborów: 30.01.2024 20:00
Liczba mandatów: 4
Link do spotkania wyborczego
Do wyborów nikt się nie zgłosił, wakaty pozostają nieobsadzone

Data wyborów uzupełniających: 22.02.2024 19:00
Liczba mandatów: 4
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Biologii
Data wyborów: 30.01.2024 20:00
Liczba mandatów: 3
Link do spotkania wyborczego
Do wyborów nikt się nie zgłosił, wakaty pozostają nieobsadzone

Data wyborów uzupełniających: 22.02.2024 19:00
Liczba mandatów: 3
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Chemii
Data wyborów: 30.01.2024 20:00
Liczba mandatów: 2
Link do spotkania wyborczego
Do wyborów nikt się nie zgłosił, wakaty pozostają nieobsadzone

Data wyborów uzupełniających: 22.02.2024 19:00
Liczba mandatów: 2
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Data wyborów: 30.01.2024 20:00
Liczba mandatów: 4
Link do spotkania wyborczego
Do wyborów nikt się nie zgłosił, wakaty pozostają nieobsadzone

Data wyborów uzupełniających: 09.02.2024 19:00
Liczba mandatów: 4
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Data wyborów uzupełniających: 03.04.2024 16:00
Liczba mandatów: 3
Link do spotkania wyborczego

Protokół

Wydział Filozofii
Data wyborów: 30.01.2024 20:00
Liczba mandatów: 1
Link do spotkania wyborczego
Do wyborów nikt się nie zgłosił, wakaty pozostają nieobsadzone

Wydział Fizyki
Data wyborów: 30.01.2024 20:00
Liczba mandatów: 3
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Data wyborów uzupełniających: 22.02.2024 19:00
Liczba mandatów: 1
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Data wyborów: 30.01.2024 20:00
Liczba mandatów: 2
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Geologii
Data wyborów: 30.01.2024 20:00
Liczba mandatów: 3
Link do spotkania wyborczego
Do wyborów nikt się nie zgłosił, wakaty pozostają nieobsadzone

Wydział Historii
Data wyborów: 30.01.2024 20:00
Liczba mandatów: 3
Link do spotkania wyborczego
Do wyborów nikt się nie zgłosił, wakaty pozostają nieobsadzone

Data wyborów uzupełniających: 03.04.2024 16:00
Liczba mandatów: 3
Link do spotkania wyborczego

Protokół

Wydział Lingwistyki Stosowanej
Data wyborów: 30.01.2024 20:00
Liczba mandatów: 1
Link do spotkania wyborczego
Do wyborów nikt się nie zgłosił, wakat pozostaje nieobsadzony

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Data wyborów: 31.01.2024 20:00
Liczba mandatów: 2
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Nauk Ekonomicznych
Data wyborów: 31.01.2024 20:00
Liczba mandatów: 1
Link do spotkania wyborczego
Do wyborów nikt się nie zgłosił, wakat pozostaje nieobsadzony

Data wyborów uzupełniających: 22.02.2024 19:00
Liczba mandatów: 1
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce
Data wyborów: 31.01.2024 20:00
Liczba mandatów: 1
Link do spotkania wyborczego
Do wyborów nikt się nie zgłosił, wakat pozostaje nieobsadzony

Wydział Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Data wyborów: –
Liczba mandatów: mandat będzie obsadzony przez osobę przewodniczącą WRD

Wydział Neofilologii
Data wyborów: 31.01.2024 20:00
Liczba mandatów: 4
Link do spotkania wyborczego
Do wyborów nikt się nie zgłosił, wakaty pozostają nieobsadzone

Wydział Orientalistyczny
Data wyborów: 31.01.2024 20:00
Liczba mandatów: 1
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Pedagogiczny
Data wyborów: 31.01.2024 20:00
Liczba mandatów: 1
Link do spotkania wyborczego
Do wyborów nikt się nie zgłosił, wakaty pozostają nieobsadzone

Wydział Polonistyki
Data wyborów: –
Liczba mandatów: mandat będzie obsadzony przez osobę przewodniczącą WRD

Wydział Prawa i Administracji
Data wyborów: 31.01.2024 20:00
Liczba mandatów: 4
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Data wyborów uzupełniających: 22.02.2024 19:00
Liczba mandatów: 2
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Psychologii
Data wyborów: 31.01.2024 20:00
Liczba mandatów: 1
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Data wyborów uzupełniających: 09.02.2023 19:00
Liczba mandatów: 1
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Socjologii
Data wyborów: 31.01.2024 20:00
Liczba mandatów: 2
Link do spotkania wyborczego
Do wyborów nikt się nie zgłosił, wakaty pozostają nieobsadzone

Data wyborów uzupełniających: 22.02.2024 19:00
Liczba mandatów: 2
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Data wyborów uzupełniających: 13.03.2024 16:00
(członkowie Rady Wydziału Socjologii są automatycznie członkami kolegium elektorów wydziału)
Liczba mandatów: 1
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
Data wyborów: 31.01.2024 20:00
Liczba mandatów: 3
Link do spotkania wyborczego
Do wyborów nikt się nie zgłosił, wakaty pozostają nieobsadzone

Wydział Zarządzania
Data wyborów uzupełniających: 09.02.2023 19:00
Liczba mandatów: 1
(W związku z niewybraniem WRD przeprowadzane są wybory uzupełniające)
Link do spotkania wyborczego

Protokół