Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Rady Wydziałów

Lista aktualnych przedstawicielek i przedstawicieli w Radach Wydziałów

Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów informuje o terminach wyborów przedstawicieli doktorantek i doktorantów do Rady Wydziałów na kadencję 2023/2024. Spotkania wyborcze odbędą się za pomocą platformy Google Meet, głosowanie przeprowadzone zostanie przy użyciu narzędzia Ankieter. Wzór zgody na kandydowanie znajduje się tutaj. Wypełniony i podpisany dokument należy złożyć w Biurze Samorządu Doktorantów UW (ul. Krakowskie Przedmieście 24 pok. 110) w godzinach jego pracy najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym wybory. Zgody można składać też przesyłając je na adresy e-mail: doktoranci@samorzad.uw.edu.pl oraz komisjawyborczasd@uw.edu.pl. Zgody złożone za pośrednictwem poczty e-mail mogą być podpisane: odręcznie (wówczas w przypadku niezłożenia oryginału w ciągu 5 dni od dnia wyborów) lub podpisem kwalifikowanym/profilem zaufanym/podpisem z e-dowodu (wówczas nie ma obowiązku składania wersji fizycznej). W wyborach udział wziąć mogą jedynie doktoranci i doktorantki przynależący do poszczególnych wydziałów tj. kształcący się na studiach doktoranckich prowadzonych przez daną jednostkę lub kształcący się w szkole doktorskiej, posiadający promotora lub promotorę zatrudnioną w danej jednostce. Doktoranci i doktorantki kształcący się w szkole doktorskiej proszone się o wypełnienie deklaracji dot. przynależności do jednostki naukowej.

Rady Wydziałów:

Wydział “Artes Liberales”
Data wyborów:
Liczba mandatów: 3
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Archeologii
Data wyborów: 09.01.2023 o godzinie 19:00
Liczba mandatów: 1
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Biologii
Data wyborów: 14.01.2023 o godzinie 15:00
Liczba mandatów:2
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Chemii
Data wyborów: 14.01.2023 o godzinie 15:00
Liczba mandatów:1
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Data wyborów: 09.01.2023 o godzinie 19:00
Liczba mandatów: 1
Link do spotkania wyborczego
Protokół 

Wydział Filozofii
Data wyborów:
Liczba mandatów: 
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Fizyki
Data wyborów: 14.01.2023 o godzinie 15:00
Liczba mandatów: 2
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Data wyborów: 10.01.2023 o godzinie 18:00
Liczba mandatów: 1
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Geologii
Data wyborów: 17.01.2023 o godzinie 18:00
Liczba mandatów: 3
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Historii
Data wyborów:
Liczba mandatów: 3
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Data wyborów:
Liczba mandatów: 1
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Nauk Ekonomicznych
Data wyborów:
Liczba mandatów:
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce
Data wyborów: 20.01.2023 o godzinie 19:30
Liczba mandatów: 1
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Data wyborów:
Liczba mandatów:
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Neofilologii
Data wyborów:
Liczba mandatów: 3
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Lingwistyki Stosowanej
Data wyborów:
Liczba mandatów:
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Orientalistyczny
Data wyborów: 12.01.2023 o godzinie 19:00
Liczba mandatów: 1
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Pedagogiczny
Data wyborów:
Liczba mandatów:
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Prawa i Administracji
Data wyborów: 20.02.2023 o godzinie 18:00
Liczba mandatów: 3
Spotkanie wyborcze odbędzie się stacjonarnie:
ul. Krakowskie Przedmieście 24 sala 200

Protokół 

Wydział Polonistyki
Data wyborów:
Liczba mandatów:
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Psychologii
Data wyborów: 27.04.2023 o godzinie 17:00
Liczba mandatów: 1
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
Data wyborów:
Liczba mandatów: 1
Link do spotkania wyborczego
Protokół

Wydział Socjologii
Data wyborów:
Liczba mandatów: 1
Link do spotkania wyborczego
Protokół