Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

DFON

O wydarzeniu

Doktorancki Festiwal Otwartej Nauki ma na celu popularyzację badań naukowych młodych badaczy i badaczek. Ma również przybliżyć świat nauki osobom, które nauką na co dzień się nie zajmują, ale które pasjonuje zdobywanie wiedzy. Prelegentki i prelegenci (którzy aktualnie są w trakcie kształcenia doktoranckiego) w ciągu 5-10 minut będą prezentować wybrany przez siebie temat w przystępny, a jednocześnie ciekawy sposób. Wystąpienia są adresowane do każdego, kto jest zainteresowany poszerzeniem horyzontów naukowych z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych oraz interdyscyplinarnych, a także społecznościom uniwersyteckim sojuszu 4EU+, tj.: Uniwersytet Warszawski (Polska), Uniwersytet Karola (Czechy), Uniwersytet w Heidelbergu (Niemcy), Uniwersytet Sorboński (Francja), Uniwersytet w Kopenhadze (Dania) i Uniwersytet w Mediolanie (Włochy).Oficjalnymi językami wydarzenia są język polski i angielski. Festiwal odbędzie się głównie w przestrzeni wirtualnej (na platformie ZOOM) w dniach 16-18 września 2021 r. Ostatni dzień planowany jest w wersji hybrydowej (o ile sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli). Podczas wydarzenia zachęcamy do zadawania pytań i prowadzenia dyskusji z osobami prezentującymi swoje badania naukowe. Każda z czynnych uczestniczek i uczestników otrzyma certyfikat uczestnictwa w wydarzeniu. Dla najlepszych przewidujemy drobne upominki. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Termin wydarzenia: 16 września 2021 r. – 18 września 2021 r.
Termin nadsyłania abstraktów wystąpień: 7 września 2021 r.
Termin akceptacji abstraktów przez komitet naukowy: 13 września 2021 r.

Miejsce festiwalu: Wideokonferencja realizowana za pomocą platformy ZOOM. Planowane są przerwy kawowe i networking online.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Program wydarzenia obejmuje wykłady plenarne zaproszonych gości oraz wystąpienia doktorantek i doktorantów w 4 sekcjach tematycznych:
Nauk humanistycznych
Nauk społecznych
Nauk ścisłych i przyrodniczych
Interdycyplinarnych

Wystąpienia zaproszonych gości i gościń:
I. dr hab. Michał Tomza “How to train your Schrödinger’s cat?”, 16.09.2021, godz. 14:30
II. dr Weronika Rokicka “Kasty czy klasy – co bardziej porządkuje życie społeczne współczesnych Indii?”, 16.09.2021, godz. 17:00
III. dr hab. Marta Wrzosek “Jak być ekologiem? Z perspektywy pracowni mykologicznej”, 17.09.2021, godz. 14:30
IV. prof. ucz. dr hab. Ryszard Piotrowski “Aktualne problemy konstytucyjne”, 17.09.2021, godz. 17:00
V. dr Magdalena Budziszewska “Psychology of Climate Change”, 17.09.2021, godz. 19:00

Rejestracja i harmonogram

Prosimy o zarejestrowanie się przez formularz rejestracyjny dla publiczności, aby móc zagłosować w konkursie na najciekawsze wystąpienie.

Szczegółowy harmonogram

Spis abstraktów

Oficjalne otwarcie Festiwalu

CZWARTEK, 16.09, pokój I – ścieżka polska
CZWARTEK, 16.09, pokój II – ścieżka angielska
CZWARTEK, 16.09, wystąpienia plenarne gości i gościń, wirtualne przerwy kawowe i networking

PIĄTEK, 17.09, pokój I – ścieżka polska
PIĄTEK, 17.09, pokój II – ścieżka mieszana
PIĄTEK, 17.09, wystąpienia plenarne, wirtualne przerwy kawowe i networking

Komitet Naukowy
prof. dr hab. Alojzy Nowak, Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Sambor Grucza, Prorektor ds. współpracy i spraw pracowniczych Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Zygmunt Lalak, Prorektor ds. badań Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Robert Cieślak, Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach
dr hab. Wojciech Dragan, prof. ucz., Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia
prof. dr hab. Anna Giza, Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Socjologiczne
prof. dr hab. Robert Grzeszczak, Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne
dr hab. Ryszard Kokoszczyński, prof. ucz., Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Ekonomia i Finanse
prof. dr hab. Krzysztof Oleszkiewicz, Wiceprzewodniczący Rady Naukowej Dyscyplin Matematyka i Informatyka
dr hab. Dominika Oramus, prof. ucz., Wiceprzewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo
dr hab. Szymon Paczkowski, prof. ucz., Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Sztuce
dr hab. Hanna Rubinkowska-Anioł, Wiceprzewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny Historia
prof. dr hab. Wojciech Satuła, Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Fizyczne
dr hab. Marcin Szymanek, Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku

Komitet organizacyjny
Przewodniczący
mgr Maciej Kolanowski (Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych)
Członkinie i członkowie
mgr Mikołaj Biesaga (Instytut Studiów Społecznych im. Prof. Roberta Zajonca)
mgr inż. Katarzyna Bujak (Wydział Biologii)
mgr Michał Goszczyński (Biuro Innowacji Dydaktycznych)
mgr Natalia Greniewska (Wydział Orientalistyczny)
mgr inż. Damian Michalik (Wydział Fizyki)
mgr Przemysław Mroczkowski (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych)
mgr Maria Schulders (Wydział Zarządzania)
mgr Justyna Sobolewska (Wydział Zarządzania)
mgr Paulina Stanik (Wydział Neofilologii)
mgr Maria Szafrańska-Chmielarz (Wydział Neofilologii)

Kontakt
E-mail: doktoranci@samorzad.uw.edu.pl
Zarząd Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 24, pok. 110 (I p.)
00-927 Warszawa
tel.: 22 55 20 189

Wydarzenie na fb