Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Kolegia Elektorów Wydziałów

Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów informuje o terminie wyborów przedstawicieli doktorantek i doktorantów do Kolegiów Elektorów Wydziałów, czyli osób głosujących w wyborach dziekańskich na poszczególnych wydziałach, na kadencję 2024/2028.

Spotkanie wyborcze, do wyborów uzupełniających, na którym kandydaci będą mogli się zaprezentować, odbędzie się się za pomocą platformy Google Meet (meet.google.com/rak-axxt-wqb) o godzinie 16:00 w środę 13 marca 2024. Głosowanie będzie trwało 24 godziny i zostanie przeprowadzone zdalnie przy użyciu narzędzia Ankieter. Przed zgłoszeniem się prosimy pamiętać, że same wybory dziekańskie na wielu wydziałach będą odbywać się stacjonarnie.

Załączamy linki do wzoru zgody na kandydowanie (pdf docx) oraz oświadczenia kandydata (pdf docx) dostępne na stronie UKW. Przy uzupełnianiu dokumentów prosimy o wpisanie, którego Kolegium Elektorów dotyczą przesyłane dokumenty. Wypełnione i podpisane dokumenty należy złożyć w Biurze Samorządu Doktorantów UW (ul. Krakowskie Przedmieście 24 pok. 110) w godzinach jego pracy najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym wybory. Zgody można składać też przesyłając je na adresy e-mail: doktoranci@samorzad.uw.edu.pl oraz komisjawyborczasd@uw.edu.pl. Zgody złożone za pośrednictwem poczty e-mail mogą być podpisane: odręcznie (pod rygorem nieważności w przypadku niezłożenia oryginału w ciągu 5 dni od dnia wyborów) lub podpisem kwalifikowanym/profilem zaufanym/podpisem z e-dowodu (wówczas nie ma obowiązku składania wersji fizycznej).

W wyborach udział wziąć mogą jedynie doktoranci i doktorantki przynależący do poszczególnych wydziałów tj. kształcący się na studiach doktoranckich prowadzonych przez daną jednostkę lub kształcący się w szkole doktorskiej, posiadający promotora lub promotorę zatrudnioną w danej jednostce. Doktorantki i doktoranci pracujący na wydziałach muszą wybrać, czy chcą skorzystać ze swojego prawa wyborczego jako doktoranci, czy jako pracownicy. Możliwe jest uczestniczenie tylko w jednych wyborach (doktorantów lub pracowników) do Kolegium Elektorów danego Wydziału. Doktoranci i doktorantki ze starego trybu realizujące swoje badania na wydziałach Archeologii, Historii oraz Nauk o Kulturze i Sztuce, zgodnie z ustaleniami Wydziałowych Komisji Wyborczych, mogą kandydować i głosować wyłącznie w wyborach do Kolegium Elektorów Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce.

Rady Wydziałów:

Wydział Archeologii
Liczba mandatów: 1
Protokół

Wybory uzupełniające: 13.03.2024 16:00 -14.03.2024 16:00
Liczba mandatów: 1

Protokół

Wydział “Artes Liberales”
Liczba mandatów: 4
Protokół

Wybory uzupełniające: 13.03.2024 16:00 -14.03.2024 16:00
Liczba mandatów: 3

Protokół

Wydział Biologii
Liczba mandatów: 7
Protokół

Wydział Chemii
Liczba mandatów: 5
Protokół

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Liczba mandatów: 4
Protokół

Wydział Filozofii
Liczba mandatów: 1
Protokół

Wybory uzupełniające: 13.03.2024 16:00 -14.03.2024 16:00
Liczba mandatów: 1

Protokół

Wybory uzupełniające: 22.04.2024 15:30 -23.03.2024 15:30
Liczba mandatów: 1

Spotkanie wyborcze: meet.google.com/sxx-keqx-jzq

Wydział Fizyki
Liczba mandatów: 9
Protokół

Wybory uzupełniające: 13.03.2024 16:00 -14.03.2024 16:00
Liczba mandatów: 4

Protokół

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Liczba mandatów: 2
Protokół

Wydział Geologii
Liczba mandatów: 3
Protokół

Wybory uzupełniające: 13.03.2024 16:00 -14.03.2024 16:00
Liczba mandatów: 3

Protokół

Wydział Historii
Liczba mandatów: 4
Protokół

Wybory uzupełniające: 13.03.2024 16:00 -14.03.2024 16:00
Liczba mandatów: 3

Protokół

Wydział Lingwistyki Stosowanej
Liczba mandatów: 6
Protokół

Wybory uzupełniające: 13.03.2024 16:00 -14.03.2024 16:00
Liczba mandatów: 6

Protokół

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Liczba mandatów: 1 (członkowie Rady Wydziału MIM są automatycznie elektorami)

Wydział Nauk Ekonomicznych
Liczba mandatów: 1
Protokół

Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce
Liczba mandatów: 2
Protokół

Wybory uzupełniające: 13.03.2024 16:00 -14.03.2024 16:00
Liczba mandatów: 2

Protokół

Wydział Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Liczba mandatów: 1 (drugi mandat będzie obsadzony przez osobę przewodniczącą WRD)
Protokół

Wydział Neofilologii
Liczba mandatów: 2
Protokół

Wydział Orientalistyczny
Mandat będzie obsadzony przez osobę przewodniczącą WRD 

Wydział Pedagogiczny
Liczba mandatów: 1
Protokół

Wybory uzupełniające: 13.03.2024 16:00 -14.03.2024 16:00
Liczba mandatów: 1

Protokół

Wydział Polonistyki
Liczba mandatów: 1 (drugi mandat będzie obsadzony przez osobę przewodniczącą WRD)
Protokół

Wydział Prawa i Administracji
Liczba mandatów: 2
Protokół

Wydział Psychologii
Liczba mandatów: 3 (czwarty mandat będzie obsadzony przez osobę przewodniczącą WRD)
Protokół

Wydział Socjologii
Liczba mandatów: 2 (członkowie Rady Wydziału Socjologii są automatycznie elektorami)
Protokół

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
Liczba mandatów: 1
Protokół

Wybory uzupełniające: 13.03.2024 16:00 -14.03.2024 16:00
Liczba mandatów: 1

Protokół

Wydział Zarządzania
Liczba mandatów: 1
Protokół