Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Rady Naukowe Dyscyplin

Lista aktualnych przedstawicielek i przedstawicieli w Radach Naukowych Dyscyplin

Lista aktualnych wakatów w Radach Naukowych Dyscyplin

Wybory uzupełniające do Rad Naukowych Dyscyplin

Zgodnie z § 29 ust. 1 oraz w związku z § 13 ust. 3 Regulaminu Samorządu Doktorantów UW Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów UW ogłasza wybory uzupełniające przedstawicieli i przedstawicielek doktorantek i doktorantów do Rad Naukowych Dyscyplin. Wybory odbędą się podczas posiedzeń Rady Samorządu Doktorantów UW ((najbliższe w dn. 14.11.2022). Czynne prawo wyborcze w tych wyborach mają delegaci i delegatki do Rady Samorządu Doktorantów UW. Bierne prawo wyborcze i możliwość zgłaszania się w wyborach mają doktoranci i doktorantki reprezentujący dyscyplinę właściwą dla danej Rady Naukowej Dyscypliny.

Wypełniony i podpisany wzór zgody na kandydowanie oraz wzór deklaracji dotyczącej przynależności do dyscypliny należy złożyć w Biurze Samorządu Doktorantów UW (ul. Krakowskie Przedmieście 24, pok. 110) lub wysłać pocztą na adres Biura lub zanieść do kancelarii UW mieszczącej się w Auditorium Maximum w godzinach jego pracy najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym wybory. Zgody można składać też przesyłając je na adresy e-mail: doktoranci@samorzad.uw.edu.pl oraz komisjawyborczasd@uw.edu.pl. Zgody złożone za pośrednictwem poczty e-mail mogą być podpisane: odręcznie (pod rygorem nieważności w przypadku niezłożenia oryginału w ciągu 5 dni od dnia wyborów) lub podpisem kwalifikowanym/profilem zaufanym/podpisem z e-dowodu (wówczas nie ma obowiązku składania wersji papierowej).

W przypadku chęci zaprezentowania swojej kandydatury prezentację wysłać można wiadomością e-mail na adres e-mail Komisji Wyborczej lub zaprezentować się samodzielnie podczas właściwego punktu porządku obrad posiedzenia Rady Samorządu Doktorantów.

Wybory do Rad Naukowych Dyscyplin

Zgodnie z § 29 ust. 1 oraz w związku z § 13 ust. 3 Regulaminu Samorządu Doktorantów UW Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów UW ogłasza wybory przedstawicieli doktorantów i doktorantek do Rad Naukowych Dyscyplin i Rady Naukowej Dziedzin. Wybory odbędą się podczas I Posiedzenia Rady Samorządu Doktorantów UW (data jeszcze nieznana, Krakowskie Przedmieście 24, s. 200). Czynne prawo wyborcze w tych wyborach mają delegaci i delegatki do Rady Samorządu Doktorantów UW. Bierne prawo wyborcze i możliwość zgłaszania się w wyborach mają doktoranci i doktorantki reprezentujący dyscyplinę właściwą dla danej Rady Naukowej Dyscypliny (wymóg nie dotyczy Rady Naukowej Dziedzin).

W ramach wyborów wybrani zostaną przedstawiciele i przedstawicielki Samorządu Doktorantów UW do następujących Rad Naukowych Dyscyplin:

 1. Rada Naukowa Dyscypliny Archeologia – 1 przedstawiciel lub przedstawicielka
 2. Rada Naukowa Dyscypliny Astronomia – 1 przedstawiciel lub przedstawicielka
 3. Rada Naukowa Dyscypliny Ekonomia i Finanse – 1 przedstawiciel lub przedstawicielka
 4. Rada Naukowa Dyscypliny Filozofia – 1 przedstawiciel lub przedstawicielka
 5. Rada Naukowa Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna – 1 przedstawiciel lub przedstawicielka
 6. Rada Naukowa Dyscypliny Historia – 1 przedstawiciel lub przedstawicielka
 7. Rada Naukowa Dyscypliny Językoznawstwo – 1 przedstawiciel lub przedstawicielka
 8. Rada Naukowa Dyscypliny Literaturoznawstwo – 1 przedstawiciel lub przedstawicielka
 9. Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Biologiczne – 1 przedstawiciel lub przedstawicielka
 10. Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Chemiczne – 1 przedstawiciel lub przedstawicielka
 11. Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Fizyczne – 1 przedstawiciel lub przedstawicielka
 12. Rada Naukowa Dyscyplin Informatyka i Matematyka – 1 przedstawiciel lub przedstawicielka
 13. Rada Naukowa Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie – 1 przedstawiciel lub przedstawicielka
 14. Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach – 1 przedstawiciel lub przedstawicielka
 15. Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii – 1 przedstawiciel lub przedstawicielka
 16. Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Sztuce – 1 przedstawiciel lub przedstawicielka
 17. Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości – 1 przedstawiciel lub przedstawicielka
 18. Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku – 1 przedstawiciel lub przedstawicielka
 19. Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne – 1 przedstawiciel lub przedstawicielka
 20. Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Socjologiczne – 1 przedstawiciel lub przedstawicielka
 21. Rada Naukowa Dyscypliny Pedagogika – 1 przedstawiciel lub przedstawicielka
 22. Rada Naukowa Dyscypliny Psychologia – 1 przedstawiciel lub przedstawicielka

Wybrany zostanie także przedstawiciel/przedstawicielka (1 mandat) do Rady Naukowej Dziedzin.

Wypełniony i podpisany wzór zgody na kandydowanie oraz wzór deklaracji dotyczącej przynależności do dyscypliny należy złożyć w Biurze Samorządu Doktorantów UW (ul. Krakowskie Przedmieście 24, pok. 110) lub wysłać pocztą na adres Biura lub zanieść do kancelarii UW mieszczącej się w Auditorium Maximum w godzinach jego pracy najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym wybory. Zgody można składać też przesyłając je na adresy e-mail: doktoranci@samorzad.uw.edu.pl oraz komisjawyborczasd@uw.edu.pl. Zgody złożone za pośrednictwem poczty e-mail mogą być podpisane: odręcznie (pod rygorem nieważności w przypadku niezłożenia oryginału w ciągu 5 dni od dnia wyborów) lub podpisem kwalifikowanym/profilem zaufanym/podpisem z e-dowodu (wówczas nie ma obowiązku składania wersji papierowej).

W przypadku chęci zaprezentowania swojej kandydatury prezentację wysłać można wiadomością e-mail na adres e-mail Komisji Wyborczej lub zaprezentować się samodzielnie podczas właściwego punktu porządku obrad posiedzenia Rady Samorządu Doktorantów.

Protokół