Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Kadencja 2022/2023

Uchwała nr 62/RSDUW/2022 Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 23 stycznia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z rocznej działalności Zarządu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 61/RSDUW/2022 Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Dydaktycznej nr 6 dla kierunków informacja naukowa i bibliotekoznawstwo; architektura przestrzeni informacyjnych; publikowanie współczesne

Uchwała nr 60/RSDUW/2022 Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Dydaktycznej nr 5 dla kierunków dziennikarstwo i medioznawstwo; logistyka i administrowanie w mediach; zarządzanie Big Data

Uchwała nr 59/RSDUW/2022 Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie wyboru kandydata Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego na członka Komisji Senackiej ds. Naukowych

Uchwała nr 58/RSDUW/2022 Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie wyboru przedstawicielki do Rady Dydaktycznej nr 21 dla kierunków bioinformatyka i biologia systemów

Uchwała nr 57/RSDUW/2022 Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie wyboru przedstawicielki do Rady Dydaktycznej nr 11 dla kierunków geografia; gospodarka przestrzenna

Uchwała nr 56/RSDUW/2022 Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Dydaktycznej nr 10 dla kierunków astronomia; europejskie studia optyki okularowej i optometrii; fizyka; nauczanie fizyki; optometria; Physics (Studies in English); zastosowania fizyki w biologii i medycynie; geofizyka w geologii; inżynieria nanostruktur

Uchwała nr 55/RSDUW/2022 Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie wyboru przedstawicielki do Rady Dydaktycznej nr 4 dla kierunków chemia; chemia (chemistry); chemia medyczna; chemiczna analiza instrumentalna; chemia stosowana; zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe; energetyka i chemia jądrowa

Uchwała nr 54/RSDUW/2022 Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie wyboru przedstawicielki do Rady Dydaktycznej nr 2 dla kierunków biologia, biotechnologia, ochrona środowiska

Uchwała nr 53/RSDUW/2022 Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 września 2022 roku w sprawie poparcia listu dot. wysokości stypendiów doktoranckich

Uchwała nr 52/RSDUW/2022 Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 września 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu budżetu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 51/RSDUW/2022 Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie wyboru przedstawicielki do Rady Dydaktycznej nr 31 filologia włoska

Uchwała nr 50/RSDUW/2022 Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Dydaktycznej nr 17 muzykologia

Uchwała nr 49/RSDUW/2022 Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie wyboru przedstawicielki do Rady Dydaktycznej nr 14 archaeology, archeologia

Uchwała nr 48/RSDUW/2022 Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie w sprawie wyboru Zastępczyni Sekretarza Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 47/RSDUW/2022 Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 11 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 46/RSDUW/2022 Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 11 kwietnia 2022 roku w sprawie wyboru członkiń i członków Komisji Rewizyjnej Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 45/RSDUW/2022 Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 11 kwietnia 2022 roku w sprawie wyboru przedstawicielki do Rady Dydaktycznej nr 36 filologia bałtycka; filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie; filologia polska; filologia polskiego języka migowego; kulturoznawstwo – wiedza o kulturze; logopedia ogólna i kliniczna; slawistyka; sztuka pisania, sztuki społeczne

Uchwała nr 44/RSDUW/2022 Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 marca 2022 roku w sprawie wyboru delegatki Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego do Porozumienia Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych

Uchwała nr 43/RSDUW/2022 Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 marca 2022 roku w sprawie wyboru delegata Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego do Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich

Uchwała nr 42/RSDUW/2022 Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 marca 2022 roku w sprawie wyboru delegatki Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego do Warszawskiego Porozumienia Doktorantów

Uchwała nr 41/RSDUW/2022 Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 marca 2022 roku w sprawie wyboru członkiń i członków Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 40/RSDUW/2022 Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 marca 2022 roku w sprawie wyboru przedstawicielki do Rady Dydaktycznej nr 40 International Business Program; Master in Food Systems; finanse, rachunkowość i ubezpieczenia; zarządzanie; zarządzanie finansami i rachunkowość

Uchwała nr 39/RSDUW/2022 Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 marca 2022 roku w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Dydaktycznej nr 23a Graduate Programme in International Relations; Undergraduate Programme in International Relations; Undergraduate Programme in Political Science; Graduate Programme in International Relations; Graduate Programme in Political Science; European Politics and Economics

Uchwała nr 38/RSDUW/2022 Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 marca 2022 roku w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Dydaktycznej nr 16 historia sztuki

Uchwała nr 37/RSDUW/2022 Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 marca 2022 roku w sprawie wyboru przedstawicielek do Rady Dydaktycznej nr 7 bioetyka; filozofia; International Studies in Philosophy

Uchwała nr 36/RSDUW/2022 Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie wyboru przedstawicielki do Rady Dydaktycznej nr 42 kryminalistyka i nauki sądowe; kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa; kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie fzykochemia sądowa; kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna

Uchwała nr 35/RSDUW/2022 Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie wyboru przedstawicielki do Rady Dydaktycznej nr 40 International Business
Program; Master in Food Systems; fnanse, rachunkowość i ubezpieczenia; zarządzanie; zarządzanie fnansami i rachunkowość

Uchwała nr 34/RSDUW/2022 Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Dydaktycznej nr 39 kryminologia; praca socjalna; proflaktyka społeczna i resocjalizacja; socjologia stosowana i antropologia społeczna

Uchwała nr 33/RSDUW/2022 Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie wyboru przedstawicielki do Rady Dydaktycznej nr 38 psychologia (Psychology); stosowana psychologia zwierząt

Uchwała nr 32/RSDUW/2022 Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Dydaktycznej nr 37 administracja; prawo; prawo finansowe i skarbowość; samorząd terytorialny i polityka regionalna

Uchwała nr 31/RSDUW/2022 Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie wyboru przedstawicielek do Rady Dydaktycznej nr 36 flologia bałtycka; flologia klasyczna i studia śródziemnomorskie; flologia polska; flologia polskiego języka migowego; kulturoznawstwo – wiedza o kulturze; logopedia ogólna i kliniczna; slawistyka; sztuki społeczne

Uchwała nr 30/RSDUW/2022 Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Dydaktycznej nr 35 Graduate Programme in Teaching English to Young Learners; Pedagogika; pedagogika małego dziecka; pedagogika nauczycielska; pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna; pedagogika specjalna

Uchwała nr 29/RSDUW/2022 Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie wyboru przedstawicielki do Rady Dydaktycznej nr 34a studia wschodnie

Uchwała nr 28/RSDUW/2022 Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie wyboru przedstawicielek do Rady Dydaktycznej nr 34 komunikacja międzykulturowa – Azja i Afryka; Oriental Studies – Inner Asia: Mongolian and Tibetan Studies; orientalistyka; orientalistyka – afrykanistyka; orientalistyka – arabistyka; orientalistyka – egiptologia; orientalistyka – hebraistyka; orientalistyka – indologia; orientalistyka – iranistyka; orientalistyka – japonistyka; orientalistyka – koreanistyka; orientalistyka – kultura Wschodu Starożytnego; orientalistyka – mongolistyka i tybetologia; orientalistyka – sinologia orientalistyka – turkologia

Uchwała nr 27/RSDUW/2022 Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie wyboru przedstawicielki do Rady Dydaktycznej nr 29 flologia romańska

Uchwała nr 26/RSDUW/2022 Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Dydaktycznej studia nr 28 studia flologiczno-kulturoznawcze

Uchwała nr 25/RSDUW/2022 Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Dydaktycznej nr 24 europeistyka – studia europejskie; europeistyka

Uchwała nr 24/RSDUW/2022 Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Dydaktycznej nr 23a Graduate Programme in International Relations; Undergraduate Programme in International Relations; Undergraduate Programme in Political Science; Graduate Programme in International Relations; Graduate Programme in Political Science; European Politics and Economics

Uchwała nr 23/RSDUW/2022 Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Dydaktycznej nr 23 bezpieczeństwo wewnętrzne; europeistyka – integracja europejska; organizowanie rynku pracy; politologia; polityka społeczna; studia euroazjatyckie; stosunki międzynarodowe

Uchwała nr 22/RSDUW/2022 Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Dydaktycznej nr 18 lingwistyka stosowana

Uchwała nr 21/RSDUW/2022 Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie wyboru przedstawicielki do Rady Dydaktycznej nr 16 historia sztuki

Uchwała nr 20/RSDUW/2022 Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Dydaktycznej nr 15 historia; historia i kultura Żydów

Uchwała nr 19/RSDUW/2022 Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie wyboru przedstawicielki do Rady Dydaktycznej nr 14 archaeology (Studies in English); archeologia

Uchwała nr 18/RSDUW/2022 Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Dydaktycznej nr 6 informacja naukowa i bibliotekoznawstwo; architektura przestrzeni informacyjnych; publikowanie współczesne

Uchwała nr 17/RSDUW/2022 Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Dydaktycznej nr 5 dziennikarstwo i medioznawstwo; logistyka i administrowanie w mediach; zarządzanie Big Data

Uchwała nr 16/RSDUW/2022 Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Dydaktycznej nr 2 biologia; biotechnologia; ochrona środowiska

Uchwała nr 15/RSDUW/2022 Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie wyboru przedstawicielek do Rady Dydaktycznej nr 1 antropozoologia; artes liberales; flologia nowogrecka; kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska

Uchwała nr 14/RSDUW/2022 Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie wyboru kandydatów Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego na członków Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu Warszawskiego z grupy doktorantek i doktorantów

Uchwała nr 13/RSDUW/2022 Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie wyboru kandydatek Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego na członkinie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z grupy doktorantek i doktorantów

Uchwała nr 12/RSDUW/2022 Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie wyboru kandydatek i kandydatów Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego na członkinie i członków Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z grupy doktorantek i doktorantów

Uchwała nr 11/RSDUW/2022 Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie wyboru kandydata Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego na członka Komisji Senackiej Prawno-Statutowej

Uchwała nr 10/RSDUW/2022 Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie wyboru kandydata Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego na członka Komisji Senackiej ds. Socjalnych

Uchwała nr 9/RSDUW/2022 Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie wyboru kandydata Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego na członka Komisji Senackiej ds. Rozwoju Przestrzennego

Uchwała nr 8/RSDUW/2022 Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie wyboru kandydatki Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego na członkinię Komisji Senackiej ds. Polityki Kadrowej

Uchwała nr 7/RSDUW/2022 Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie wyboru kandydatki Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego na członkinię Komisji Senackiej ds. Finansowych

Uchwała nr 6/RSDUW/2022 Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie wyboru kandydata Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego na członka Komisji Senackiej ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia

Uchwała nr 5/RSDUW/2022 Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie wyboru kandydatów Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego na członków Komisji Senackiej ds. Naukowych

Uchwała nr 4/RSDUW/2022 Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie wyboru Sekretarza Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 3/RSDUW/2022 Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie wyboru Zarządu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 2/RSDUW/2022 Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 1/RSDUW/2022 Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia solidarności z narodem ukraińskim