Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Kadencja 2022/2023

Uchwała nr 002_Z_ZSDUW_2023 w sprawie projektu Zasad stypendium z własnego funduszu stypendialnego uczelni

Uchwała nr 033_Z_ZSDUW_2022 w sprawie wysokości świadczeń dla doktorantek i doktorantów z Funduszu Stypendialnego

Uchwała nr 031/Z/ZSDUW/2022 z dnia 5 października 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o terminach składania przez doktorantki i doktorantów wniosków o stypendium socjalne, stypendium dla osób z niepełnosprawnościami oraz zapomogi

Uchwała nr 032/Z/ZSDUW/2022 z dnia 5 października 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie zarządzenia w sprawie trybu, zasad i kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich

Uchwała nr 030/Z/ZSDUW/2022 z dnia 21 września 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie harmonogramu składania i rozpatrywania wniosków o stypendia doktoranckie

Uchwała nr 029/Z/ZSDUW/2022 z dnia 21 września 2022 roku w sprawie uzgodnienia szczegółowych zasad oceny wniosków o przyznanie stypendiów doktoranckich

Uchwała nr 026/Z/ZSDUW/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie propozycji terminów składania wniosków o stypendium doktoranckie, zwiększenie stypendium doktoranckiego oraz stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów na rok akademicki 2022/2023 oraz ich oceny przez Komisje Doktoranckie

Uchwała nr 025/Z/ZSDUW/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie propozycji terminów składania wniosków o stypendium doktoranckie, zwiększenie stypendium doktoranckiego oraz stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów na rok akademicki 2022/2023 oraz ich oceny przez Komisje Doktoranckie

Uchwała nr 024/Z/ZSDUW/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie propozycji zmiany wysokości opłat za zakwaterowanie w domach studenta Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała nr 023/Z/ZSDUW/2022 z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zasad Mikrograntów na dofinansowanie aktywności publikacyjnej i naukowej doktorantek i doktorantów UW w ramach działania IV.4.1. “Kompleksowy program wsparcia dla doktorantów UW” – edycja I

Uchwała nr 022/Z/ZSDUW/2022 z dnia 23 kwietnia 2022 roku w sprawie wysokości zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych