Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Zaproszenie na Wyborcze Posiedzenie Rady Samorządu Doktorantów UW (26.02.2024 r.)

Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci, Szanowne Delegatki i Szanowni Delegaci do Rady Samorządu Doktorantów UW,

serdecznie zapraszam na I Posiedzenie Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego, które odbędzie się 26 lutego 2024 r. (poniedziałek) o godz. 18.15 w sali numer 200 (II piętro) w budynku Samorządu Studentów i Doktorantów (Krakowskie Przedmieście 24).

W tym dniu upływają kadencje przedstawicieli Samorządu w Radach Dydaktycznych, Radach Naukowych Dyscyplin i w Radzie Naukowej Dziedzin, Komisjach Uniwersyteckich oraz Przewodniczącej i Zarządu Samorządu Doktorantów UW, a także Sekretarz i Zastępcy Sekretarz. W związku z tym na posiedzeniu Rady odbędą się wybory do wyżej wymienionych organów i na wyżej wymienione funkcje.

Zainteresowanych kandydowaniem zachęcam do składania dokumentów do Biura Samorządu Doktorantów UW oraz do Komisji Wyborczej (szczegóły w zakładce “Wybory” w górnym menu). Wybory do Rad Naukowych Dyscyplin i Rady Naukowej Dziedzin oraz Wybory do Rad Dydaktycznych.

Komplet podpisanych dokumentów:

Wypełnione i podpisane dokumenty: wzór zgody na kandydowanie oraz wzór deklaracji dotyczącej przynależności do dyscypliny (lub w przypadku osób z otwartym przewodem doktorskim — kopię uchwały rady jednostki otwierającej przewód doktorski) należy złożyć w Biurze Samorządu Doktorantów UW (ul. Krakowskie Przedmieście 24, pok. 110) lub wysłać pocztą na adres Biura lub zanieść do kancelarii UW mieszczącej się w Auditorium Maximum w godzinach jego pracy najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym wybory. Zgody można składać też przesyłając je na adresy e-mail: doktoranci@samorzad.uw.edu.pl oraz komisjawyborczasd@uw.edu.pl. Zgody złożone za pośrednictwem poczty e-mail mogą być podpisane: odręcznie (pod rygorem nieważności w przypadku niezłożenia oryginału w ciągu 5 dni od dnia wyborów) lub podpisem kwalifikowanym/profilem zaufanym/podpisem z e-dowodu (wówczas nie ma obowiązku składania wersji papierowej).

*W przypadku deklaracji dotyczącej przynależności do dyscypliny należy zwrócić uwagę, że niezbędny jest również własnoręczny podpis dyrektora szkoły doktorskiej lub kierownika studiów doktoranckich.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Magdalena Filipek

Sekretarzyni
Rady Samorządu Doktorantów
Uniwersytetu Warszawskiego
w kadencji 2023/2024